ZWROTY I REKLAMACJE

Zwrot – Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art.385(5) kc.  W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej oraz przedsiębiorcy ( jednoosobowa działalność gospdarcza ) – która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 


Odstąpienie od umowy przez Klienta nie jest też możliwe w przypadku zakupu towarów o właściwościach zaspokajających indywidualne potrzeby klienta   – chodzi o towar sprowadzany na specjalne zamówienie lub cięty pod wymiar Klienta (np. wykładzina sprowadzana od producenta na zamówienie , docięcie wykładziny dywanowej lub elastycznej pod wymiar, obszycie,  itp ).

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty lub będzie potrącona wartość procentowa od ceny towaru – ustalana indywidualnie.

Skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy może odbyć się w następujący sposób:

  • złożenie drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go na naszego emaila: sklep@pasjonacipodlogi.pl (potrzebny formularz prześlemy droga elektroniczną na żądanie.)
  • lub złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go wraz ze zwracanym towarem i dopiskiem „Zwrot zamówienia” Na ustalony z nami wcześniej adres naszego sklepu lub magazynu.  

 

Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją w oryginalnym opakowaniu, wydanymi przy jego sprzedaży oraz posiadać oryginalne metki.

Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient otrzymuje zwrot zapłaconej ceny za towar po oględzinach zwróconego towaru.

Zwrot ceny następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz pod warunkiem dostarczenia zwracanego przez Klienta towaru w tym terminie.

Podstawą do rekompensaty jest dokument lub inny dowód sprzedaży (faktura VAT).

Postępowanie reklamacyjne:

W przypadku wad towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni . W celu złożenia reklamacji, składana jest w formie elektronicznej na adres email: sklep@pasjonacipodlogi.pl lub na piśmie na adres Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja zamówienia”.
W przypadku uszkodzenia mechanicznego w drodze transportu Kupujący zobowiązany jest dołączyć skan formularza reklamacji/szkody wypełniony w obecności i podpisany przez przedstawiciela firmy kurierskiej, który dostarczył przesyłkę.  Bez protokołu nie mamy podstaw do składania reklamacji u przewoźnika.

Zgłoszenie reklamacji może odbyć się poprzez zgłoszenie elektroniczne na adres email : sklep@pasjonacipodlogi.pl lub pisemne na Adres:

Pasjonaci Podłogi Arkadiusz Antolik

ul. Matejki 14 05-820 Piastów

tel: 600-318-283

i dostarczenie go po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedawcą wraz z reklamowanym towarem i dopiskiem „Reklamacja zamówienia” na adres Sprzedawcy lub magazynu .
Reklamowany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta).

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Pozostałe Informacje:

Prosimy o sprawdzanie przesyłek w obecności kuriera, w przypadku uszkodzenia prosimy o sporządzenie protokołu.  Bez protokołu nie mamy podstaw do składania reklamacji u przewoźnika.
Wszystkie sprzedawane przez nas towary są fabrycznie nowe i są pierwszego gatunku.
Wszystkie zdjęcia są w 100% realne lub pochodzą ze strony producenta.
Dla wykładzin dywanowych oraz PCV zastrzegamy sobie różnice wymiarów w tolerancji +/- 1% podanych wymiarów.