ZWROTY I REKLAMACJE

Zwrot – Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

Konsument oraz mikro Przedsiębiorca ( dotyczy jedynie jednoosobowych działalności gospodarczych -osoby fizyczne.) może w terminie do 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą sprzedawcy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie (zwrot kosztów dodatkowych dostarczenia rzeczy), art. 34 ust. 2 (bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy) i art. 35 (zapłata za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy).

Odstąpienie od umowy przez Klienta nie jest możliwe w przypadku zakupu towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu – chodzi o towar sprowadzany na specjalne zamówienie lub cięty pod wymiar Klienta (np. wykładzina sprowadzana od producenta na zamówienie , docięcie wykładziny dywanowej lub elastycznej pod wymiar, obszycie itp ).

Skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy może odbyć się w następujący sposób:

  • złożenie drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go na naszego emaila: sklep@pasjonacipodlogi.pl (potrzebny formularz prześlemy droga elektroniczną na żądanie.)
  • lub złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go wraz ze zwracanym towarem i dopiskiem „Zwrot zamówienia” Na ustalony z nami wcześniej adres naszego sklepu lub magazynu.

Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją w oryginalnym opakowaniu, wydanymi przy jego sprzedaży oraz posiadać oryginalne metki.
Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”.

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient otrzymuje zwrot zapłaconej ceny oraz najtańszego, zaproponowanego przez Sprzedawcę, sposobu wysłania towaru do Klienta. Zwrot ceny następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz dostarczenia zwracanego przez Klienta towaru.

Podstawą do rekompensaty jest dokument lub inny dowód sprzedaży (faktura VAT).

Postępowanie reklamacyjne:

W przypadku wad towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni . W celu złożenia reklamacji, składana jest w formie elektronicznej na adres email: sklep@pasjonacipodlogi.pl lub na piśmie na adres Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja zamówienia”.
W przypadku uszkodzenia mechanicznego w drodze transportu Kupujący zobowiązany jest dołączyć skan formularza reklamacji/szkody wypełniony w obecności i podpisany przez przedstawiciela firmy kurierskiej, który dostarczył przesyłkę.  Bez protokołu nie mamy podstaw do składania reklamacji u przewoźnika.

Zgłoszenie reklamacji może odbyć się poprzez zgłoszenie elektroniczne na adres email : sklep@pasjonacipodlogi.pl lub pisemne na Adres:

Pasjonaci Podłogi Arkadiusz Antolik

ul. Matejki 14 05-820 Piastów

tel: 600-318-283

i dostarczenie go po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedawcą wraz z reklamowanym towarem i dopiskiem „Reklamacja zamówienia” na adres Sprzedawcy lub magazynu .
Reklamowany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta).

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Pozostałe Informacje:

Prosimy o sprawdzanie przesyłek w obecności kuriera, w przypadku uszkodzenia prosimy o sporządzenie protokołu.  Bez protokołu nie mamy podstaw do składania reklamacji u przewoźnika.
Wszystkie sprzedawane przez nas towary są fabrycznie nowe i są pierwszego gatunku.
Wszystkie zdjęcia są w 100% realne lub pochodzą ze strony producenta.
Dla wykładzin dywanowych oraz PCV zastrzegamy sobie różnice wymiarów w tolerancji 1% podanych wymiarów.